Wszystko o zakupach

Niezależnie czy już u nas kupowałeś czy zamierzasz to dopiero zrobić, spisaliśmy dla Ciebie kilka bardzo ważnych punktów, który mogłyby Cię interesować. Te punkty również odsyłają na często zadawane pytania docierające na nasz telefon czy e-mail. Zanim zadzwonisz a będziesz chciał o coś zapytać, skup się na tym tekście, który zawiera następujące punkty:

1. Jak robić zakupy w naszym e-shopie?
2. Dostawa i płatność
     2.1 Sposoby i ceny dostawy
     2.2 Możliwości płatności i ich ceny
3. Jak zgłosić roszczenie reklamacyjne?

1. Jak robić zakupy w naszym e-shopie?

Cały sklep jest zbudowany tak, żebyś się w nim odnalazł łatwo i szybko znalazł to, czego potrzebujesz. Zamówienie towaru jest u nas bardzo łatwe a dzięki innowacjom szybkie. Zanim jeszcze zdecydujesz się na wysłanie przez nas niektórych z naszych produktów, chcemy Cie zapewnić, że:

- towar jest całkowicie nowy (jeśli w szczegółach dotyczących produktu nie jest wyraźnie napisane inaczej);

- w cenie jest pełna trzyletnia gwarancja (jeśli nie jest wyraźnie napisane inaczej, nie dotyczy sprzedaży hurtowej);

- czas dostawy: 2–3 dni pracujące w zależności od dostępności towaru na magazynie.

Więcej informacji o warunkach dostawy znajdziesz poniżej w akapicie "Dostawa i płatność".

Procedura składania zamówienia towaru płacąc za pobraniem:

1. W celu wyboru towaru z naszej oferty użyj lewego menu na stronie głównej, gdzie są przejrzyście wyszczególnione wszystkie kategorie. Jeśli znajdziesz to, czego szukasz, użyj okienka do wyszukiwania w środkowej górnej części naszej strony internetowej. Jeśli chcesz wrócić na stronę główną, kliknij na logo naszej firmy w lewym górnym rogu.

2. Wybierz sprzęt, który chcesz a przez jego obrazek lub nazwę na liście produktów przejdź do szczegółów produktu, gdzie znajdziesz wszystkie specyfikacje technicznej szczegółowe obrazki.

3. Kiedy znajdziesz ten właściwy produkt, za pomocą przycisku "Dodać do koszyka " przesuniesz produkt do koszyka, gdzie ponownie zobaczysz nazwę produktu, dostępność na magazynie, ilość zamówionych sztuk (można zmienić) i cenę. W tej fazie możesz również wybrać jeden z naszych produktów do zamówienia, który zależy do łącznej ceny zamówionego towaru. Od tego również zależy dostawa gratis, która jest ustawiona na granicę 500 zł z VAT. W tym punkcie wpisuje się również zakupowe i studenckie kody do zniżki.

 4. Jeśli wszystko wpisałeś poprawnie, przejdź na przycisk "Kontynuuj", który przekieruje Cię na "Dostawa i płatność", gdzie należy wybrać sposób zapłaty, dostawę i wypełnić dane identyfikacyjne, które służą do bezpiecznego dostarczenia towaru do Twojego domu lub do firmy. Prosimy, nie zapomnij uważnie skontrolować wszystkie dane, unikniesz dzięki temu problemów z dostarczeniem towaru na Twój adres. 

5. Po kliknięciu na przycisk "Potwierdź dane" przejdziesz do ostatniego kroku procesu, czy jest podsumowanie wszystkich zamówionych usług i towaru. Tutaj masz również możliwość napisać do nas krótką wiadomość, która będzie zawarta w zamówieniu. Kontynuuj klikając na przycisk "Wyślij zamówienie". W ten sposób zakończy się cały proces a na przez Ciebie wpisany numer telefonu oraz na e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia oraz informacje o wysyłce towaru.

2. Dostawa i płatność

2.1 Sposoby i ceny dostawy

Ufamy doświadczonemu zespołowi profesjonalistów firmy PPL (DHL), który nas do siebie przekonał doskonałym podejściem do paczek i wiarygodnymi i spokojnymi kierowcami:

 • PPL (DHL)

– Dostarczyć na adres w PL – Dostarczanie towaru bezpośrednio na dowolny polski adres zamieszkania czy pracy do 72 godzin od wysłania;

Cena PL: 25 zł /ponad 500 zł gratis;

2.2 Możliwości płatności ich ceny

W naszym sklepie możesz płacić powszechnymi metodami, chodźmy je dokładnie sprawdzić.

 • Gotówką podczas odbioru:

– za pobraniem po całej PL

Cena za pobraniem do PL: 10 zł

Pozostałe możliwości płatności są gratis

 • Przelewem na konto – W takim przypadku czekamy na wpływ pieniędzy na nasze konto a następnie towar wysyłamy, jeśli jest na magazynie.
 • Płatność on-line – przez bramkę płatniczą firmy PayU. W tym przypadku otrzymamy płatność natychmiast a towar, jeśli jest na magazynie, możemy Ci wysłać natychmiast.

3. Jak zgłosić roszczenie reklamacyjne?

Reklamację u nas (lub osoby, która podana jest na potwierdzeniu praw nienależytego wykonania – karcie gwarancyjnej jako osoba kompetentna do naprawy) należy stosować bezzwłocznie po stwierdzeniu wady. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów przyjmujemy reklamacje:

−    w naszym sklepie;

−    w naszej siedzibie;

−    w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej;

−    u osoby, która podana jest na potwierdzeniu praw nienależytego wykonania – karcie gwarancyjnej jako osoba kompetentna do naprawy.

W celu jak najszybszego załatwienia reklamacji, polecamy skorzystać z naszego sklepu / osoby odpowiedzialnej za naprawę.

Polecany sposób postępowania reklamacyjnego:

−    w celu szybszego załatwienia reklamacji możesz nas z góry poinformować telefonicznie, emailem lub na piśmie (jeżeli to możliwe, prosimy o tłumaczenie w j. angielskim);

−    równocześnie stosowne jest poinformować nas o wybranym prawie wynikającym z wadliwego wykonania, czyli czy wymagasz zgodnie z niniejszym regulaminem reklamacyjnym naprawę produktu, wymianę towaru lub jego części, odstąpienie od umowy, zniżkę z ceny zakupu, ewentualnie inne prawa zgodne z niniejszym regulaminem reklamacyjnymoraz kodeksem cywilnym;

−    reklamowany towar powinieneś nam dostarczyć (w inny sposób niż za pobraniem), przy czym polecamy wysyłany towar zapakować do odpowiedniego opakowania, aby nie doszło do uszkodzenia, bądź zniszczenia towaru;

−    w celu usprawnienia postępowanie polecamy załączyć do wysyłanego towaru dokument potwierdzający zakup towaru lub dokument podatkowy – fakturę, jeżeli była wystawiona lub inny dokument potwierdzający zakup towaru, razem z charakterystyką wady (jeżeli to możliwe, prosimy o tłumaczenie w j. angielskim) oraz wnioskiem dotyczącym sposobu rozpatrywania reklamacji.

Jeżeli któryś z wyżej wymienionych kroków nie zostanie spełniony lub któryś z dokumentów nie zostanie podany, nie może to zgodnie z prawem stanowić przeszkodę do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Momentem roszczenia reklamacyjnego jest moment oznajmienia nam wady oraz zastosowania prawa do odpowiedzialności za wady sprzedanego towaru.

O dostarczonej reklamacji decydujemy od zaraz, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego terminu nie liczy się czasodpowiedni zgodnie z typem produktu lub usługi należny do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja włącznie z usunięciem wady będzie załatwiona w terminie do 30 dni od dnia podania roszczenia reklamacyjnego, jeżeli nie zostanie uzgodniony dłuższy termin.

Przy złożeniu roszczenia reklamacyjnego dostarczymy ci potwierdzenie o tym, kiedy złożyłeś roszczenie, co jest przedmiotem reklamacji i jaki sposób załatwienia reklamacji preferujesz; i dalej (po rozpatrzeniu reklamacji) wydamy ci potwierdzenie z datą i sposobem załatwienia reklamacji, włącznie z potwierdzeniem o wykonaniu naprawy oraz czasie trwania naprawy, ewentualnie pisemne uzasadnienie odrzucenia roszczenia reklamacyjnego.

Proszę zwrócić uwagę na nowy adres wysyłki: Profi-DJ s.r.o., A1 Park, Hlavní 684/106, 66431, Lelekovice!

Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego masz prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków związanych z roszczeniem reklamacyjnym. Należy pamiętać, że prawo do pokrycia takich wydatków musisz wymagać w terminie do jednego miesiąca od upłynięcia terminu, w którym należy upominać się o wadę.

Formularz reklamacyjny / Formularz odstąpienia od umowy

Regulamin sklepu

Zanim rzucisz się w wir zakupów, przeczytaj, proszę, niniejszy regulamin sklepu. Jego celem jest zapoznanie Ciebie z prawami i obowiązkami obu stron transakcji.

Niniejszy regulamin obowiązuje dla zakupów w sklepie internetowym Profi-DJ.pl, który jest prowadzony pod adresem internetowym www.profi-dj.pl.

Sklep prowadzony jest przez spółkę handlową Profi-DJ s.r.o. z siedzibą A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice, zapisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sygnatura akt C 82994.

Treść regulaminu sklepu:

1. Ogólne zasady i warunki sprzedaży detalicznej
2. Ogólne zasady i warunki sprzedaży hurtowej
3. Regulamin reklamacyjny
4. Warunki używania strony internetowej


1. Ogólne zasady i warunki sprzedaży detalicznej

Niniejsze ogólne zasady i warunki sprzedaży (dalej „regulamin“) dotyczą umów zawartych pośrednictwem sklepu internetowego Profi-DJ.pl znajdującego się na interfejsie stron internetowych www.profi-dj.cz (dalej „strona internetowa“) pomiędzy

naszą firmą

Profi-DJ s. r. o., z siedzibą A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice,

REGON: 02927195,

NIP: CZ02927195                                        

Wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Krajowy Sąd w Brnie wydział C, nr 82994

Adres dostawy: Profi-DJ s. r. o., z siedzibą A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice

Numer telefonu: +48 (32) 508 12 66

Email: sklep@profi-dj.pl

jako sprzedawcą

oraz tobą jako kupującym

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Poprzez zawarcie umowy sprzedaży zobowiązujemy się dostarczyć towar podany na zamówieniu, użytkownik natomiast zobowiązuje się do odebrania towaru (osobiście lub od przewoźnika) i zapłacenia ceny zakupu (lub tylko „ceny“), włącznie kosztów związanych z dostawą towaru oraz ewentualnych opłat związanych z wybranym sposobem płatności podanym na zamówieniu.

Prawo własności towaru nabywasz po opłaceniu pełnej ceny zakupu, najwcześniej jednak w momencie przyjęcia towaru.

1.1.      Czy umowa sprzedaży dotyczy tylko towaru?

Jako umowę sprzedaży (lub tylko „umowa“) można w niniejszym rozumieć jakąkolwiek umowę, zawartą zgodnie z niniejszym regulaminem.  Może rozchodzić się np. o umowę świadczenia usług.

1.2.      Czy umowa sprzedaży jest umową konsumencką?

O umowę konsumencką rozchodzi się w przypadku, jeżeli jesteś konsumentem, tzn. jeżeli jesteś osobą fizyczną i kupujesz towar ponad zakres własnej działalności gospodarczej lub ponad zakres samodzielnego wykonywania swojego zawodu. W odwrotnym wypadku nie chodzi o umowę konsumencką i nie dotyczy cię ochrona konsumenta zgodna z prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, ale dotyczą cię zasady i warunki sprzedaży hurtowej. Szczególnie jeżeli nie jesteś konsumentem, nie masz prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Jakie specjalne prawa ma konsument?

Jako konsument masz przede wszystkim:

−    prawo odstąpić od umowy zawartej pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, jak np. telefon, email lub sklep internetowy (artykuł 5 niniejszego regulaminu);

−    prawo gwarancji nieużywanych produktów konsumpcyjnych o długości zawartej w Regulaminie reklamacyjnym (gwarancja jest regulowana Regulaminem reklamacyjnym);

−    prawo do ujawnienia informacji przed zawarciem umowy (informacje zawarte są w niniejszym regulaminie lub na stronie internetowej);

−    prawo do rozstrzygania sporów konsumenckich wypływających z umowy drogą pozasądową (artykuł 7.3 niniejszego regulaminu).

1.3.      Czym kieruje się nasz stosunek prawny?

Nasz stosunek prawny kieruje się następującymi dokumentami:

−    niniejszym regulaminem, który definiuje oraz precyzuje nasze wzajemne prawa i obowiązki;

−    Regulaminem reklamacyjnym, zgodnie z którym będzie przebiegała reklamacja towaru;

−    Regulaminem używania stron internetowych, który wyszczególnia rejestrację na stronie internetowej, politykę prywatności, ochronę zawartości stron internetowych oraz niektórych dalszych relacji związanych z używaniem stron internetowych;

−    warunkami i instrukcjami podanymi na stronie internetowej szczególnie podczas zawierania umowy;

−    zamówieniem oraz obsługą zamówienia po naszej stronie,

w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne:

−    czeska ustawa nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (dalej „kodeks cywilny“);

−    czeska ustawa nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami (tylko jeżeli jesteś konsumentem).

Jeżeli twoje miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się poza terenem Republiki Czeskiej, lub jeżeli nasz stosunek prawny zawiera inny międzynarodowy aspekt, przyjmujesz do wiadomości, że nasz stosunek kieruje się czeską ustawą. Jeżeli jesteś konsumentem i porządek prawny państwa twojego miejsca zamieszkania zapewnia wyższy poziom ochrony konsumenta niż czeski porządek prawny, jest w stosunkach prawnych zapewniony ów wyższy poziom ochrony.

1.4.      Jak wyrazisz zgodę z regulaminem?

Wysłaniem zamówienia i dalej potwierdzeniem na stronie internetowej potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszym regulaminem i akceptujesz go.

Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony. Twoje prawa i obowiązki kierują się zawsze regulaminem obowiązującym w czasie ich powstania.

 1. UMOWA SPRZEDAŻY

2.1.      Jak możemy zawrzeć umowę sprzedaży?

Na stronie internetowej podany jest spis produktów włącznie z charakterystyką głównych cech poszczególnych pozycji. Cena podana przy każdym produkcie jest włącznie wszystkich podatków, ceł oraz innych opłat. Prezentacja produktów ma charakter informacyjny i nie chodzi o naszą propozycję na zawarcie umowy w rozumieniu § 1732 oddział. 2 kodeksu cywilnego. Aby zawrzeć umowę, konieczne jest wysłanie zamówienia oraz następujące opracowanie tego zamówienia z naszej strony.

2.2.      Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie zawsze można złożyć pośrednictwem stron internetowych (poprzez uzupełnienie formularza), ewentualnie również telefonicznie, emailem lub w inny dopuszczalny sposób, zgodny z aktualnymi informacjami udostępnionymi na stronie internetowej.

Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje podane w formularzu, przede wszystkim dokładne oznaczenie zamawianego produktu (ewentualnie oznaczenie numeryczne produktu), ilość sztuk, wybrany sposób płatności oraz transportu oraz twoje dane kontaktowe (adres dostawy, ewentualnie adres rozliczeniowy).

Przed wysłaniem zamówienia pojawi się podsumowanie zamówienia włącznie z końcową ceną (zależną na wybranym sposobie transportu i płatności). Polecamy sprawdzić przede wszystkim typ i ilość towaru, adres email oraz adres dostawy. W ramach podsumowania masz ostateczną możliwość zmienić wprowadzone dane.

Zamówienie składasz poprzez naciśnięcie przycisku „wyślij zamówienie”. Dane podane w takim zamówieniu uważane są jako właściwe i zupełne. O ile zdecydujesz się na ich zmianę, bezzwłocznie poinformuj nas telefonicznie lub emailem.

O przyjęciu zamówienia zostaniesz poinformowany. Informacja o przyjęciu zamówienia wysyłana jest automatycznie, takie przyjęcie nie jest uważane za zawarcie umowy sprzedaży, jeżeli to w potwierdzeniu zamówienia nie jest wyraźnie zaznaczone.

Jeżeli będą wątpliwości dotyczące prawdziwości zamówienia, możemy się z tobą skontaktować w celu weryfikacji zamówienia. Niezweryfikowane zamówienie możemy odrzucić. Takie zamówienie uważane jest za niezłożone.

2.3.      Kiedy więc jest umowa zawarta?

Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie potwierdzenia informacji o opracowaniu zamówienia z naszej strony. Informacja o opracowaniu zamówienia zostanie wysłana pod adres email, który podałeś w zamówieniu. Jeżeli informacja o opracowaniu zamówienia nie zostanie wysłana, zawarcie umowy nastąpi w momencie opłacenia pełnej ceny zakupu lub odebrania zamówionego towaru (według tego, co nastąpi szybciej). Opracowanie zamówienia może być częścią informacji o przyjęciu zamówienia zgodnie z artykułem 2.2 niniejszego regulaminu (jeżeli jest to w potwierdzeniu zamówienia wyraźnie zaznaczone), lub może następować oddzielnie po takim potwierdzeniu.

Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy podane są na stronie internetowej.

2.4.      Czy można anulować wysłane zamówienie?

Zamówienie, które dotychczas nie zostało opracowane (tzn. nie została wysłana informacja o opracowaniu zamówienia z naszej strony zgodnie z artykułem 2.3 niniejszego regulaminu), można anulować telefonicznie lub emailem. Wszystkie nami opracowane zamówienia są obowiązujące. Późniejsze anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie po wzajemnym porozumieniu. Jeżeli takim sposobem anulowane jest zamówienie produktu, u którego nie można odstąpić od umowy (szczególnie patrz artykuł 5), mamy prawo do zwrotu kosztów, które ponieśliśmy w związku z realizacją umowy.

2.5.      Czy może zmieniać się cena podana na stronie internetowej?

Ceny oferowanych produktów oraz ceny pakowania, transportu i dostawy są ważne przez cały czas wyświetlania na stronie internetowej. Ewentualne zniżki z ceny produktu nie można razem kombinować, oprócz sytuacji, kiedy na stronie internetowej wyraźnie zaznaczone jest inaczej.

Jeżeli po naszej stronie pojawił się jawny błąd techniczny dotyczący podanej ceny produktu na stronie internetowej lub w trakcie zamawiania, nie jest naszym obowiązkiem dostarczyć produkt za taką jawnie błędną cenę, i to nawet w wypadku, że otrzymałeś informację o opracowaniu zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Jeżeli podana cena produktu na stronie internetowej lub w trakcie zamawiania nie jest już aktualna, bezzwłocznie poinformujemy cię o takie sytuacji. Jeżeli zamówienie dotąd nie zostało opracowane, nie jesteśmy zobowiązani do realizacji takiego zamówienia.

Zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia wysłane w okresie między wysłaniem zamówienia oraz jego opracowaniem z naszej strony zgodnie z artykułem 2.3 niniejszego regulaminu.

2.6.      W jakich językach można zawrzeć umowę?

Umowa zawarta jest w języku czeskim, o ile wyraźnie nie umówimy się inaczej.

2.7.      Czy jest możliwe uzyskać umowę na piśmie?

Umowa nie jest zawarta na piśmie z podpisami stron umowy. Umowa składa się z niniejszego regulaminu, twojego zamówienia oraz informacji o opracowaniu z naszej strony. Całą umowę otrzymasz emailem lub pocztą na własne żądanie. Przesyłka pocztowa może być zobowiązana dodatkowymi opłatami.

2.8.      Czy umowa jest gdzieś zapisana?

Umowę (włącznie z niniejszym regulaminem) archiwujemy w wersji elektronicznej. Umowa nie jest dostępna trzecim osobom, ale na żądanie możemy ci ją wysłać.

2.9.      Co robić, jeżeli nie rozumiesz czegoś w umowie?

Jeżeli masz pytania dotyczące regulaminu lub umowy, skontaktuj się z nami telefonicznie lub emailem. Chętnie podamy ci wszystkie niezbędne informacje. 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1.      Jakie sposoby płatności akceptujemy?

Cenę zakupu można opłacić przede wszystkim następującymi sposobami:

−    gotówką po wysłaniu towaru za pobraniem lub przy odbiorze osobistym;

−    bezgotówkowo przed dostarczeniem towaru lub odbiorem osobistym przelewem na nasz rachunek bankowy (instrukcje zostaną przekazane po przyjęciu zamówienia);

−    bezgotówkowo przed dostarczeniem towaru lub odbiorem osobistym pośrednictwem systemu płatności PayPal lub bramki płatności PayU;

Kolejne możliwe sposoby płatności podane są na stronie internetowej.

Niektóre sposoby płatności (szczególnie przesyłka za pobraniem) mogą być dalej opłacane. Takie opłaty podane są na stronie internetowej. W zamówieniu zawsze będzie podana cena końcowa, włącznie z opłatami za wybrany sposób płatności.

3.2.      Kiedy należy opłacić cenę zakupu?

Jeżeli płacisz gotówką, należy opłacić cenę przy odbiorze towaru. Jeżeli płacisz bezgotówkowo przed dostarczeniem towaru lub odbiorem osobistym, należy opłacić cenę do pięciu dni od przyjęcia zamówienia zgodnie z artykułem 2.3. Twój obowiązek opłacić cenę spełniony jest w przypadku płatności bezgotówkowej w momencie zapisania odpowiedniej sumy na nasz rachunek bankowy.

3.3.      W jakie walucie możesz płacić?

Płatność za towar możliwa jest w złotówkach (PLN).

3.4.      W jakich wypadkach możemy wymagać zaliczkę lub opłatę z góry?

Zaliczkę na cenę zakupu możemy wymagać przede wszystkim u zamówień z łączną ceną ponad 6000 PLN.

Dalej mamy prawo wymagać opłatę pełnej ceny za towar przed jego wysłaniem lub odebraniem (§ 2119 oddz. 1 kodeksu cywilnego nie wejdzie w skutek).

3.5.      Jak wystawiamy paragony w nawiązaniu do elektronicznej ewidencji przychodów?

Zgodnie z ustawą nr. 112/2016 Sb., w sprawie ewidencji przychodów, powinniśmy dać paragon. Jednocześnie jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania otrzymanych przychodów w administracji podatkowej; w przypadku awarii technicznej w ciągu 48 godzin.

Zgadzając się na niniejsze warunki również wyrażasz zgodę na przesłanie paragonu drogą elektroniczną.

 1. WARUNKI DOSTAWY

4.1.      Jak wysyłamy towar?

Sposoby dostawy towaru podane są na stronie internetowej. Konkretny sposób dostawy towaru można zadać w zamówieniu. Jeżeli nie wybierzesz żaden ze sposobów, może zostać wybrany przez nas.

4.2.      Jakie są koszty dostawy towaru?

Koszty dostawy towaru związane są z wielkością i charakterem towaru oraz z cennikiem wybranego dostawcy. Aktualne koszty dostawy towaru podane są na stronie internetowej.

W zamówieniu zawsze będzie podana cena końcowa, włącznie z opłatami za wybrany sposób transportu.

4.3.      Kiedy dostarczymy towar?

Czas dostawy towaru związany jest z dostępnością oraz wybranym sposobem transportu i płatności.

Towar, który dostępny jest w magazynie, zazwyczaj wysyłamy w ciągu dwu dni roboczych od przyjęcia zamówienia (wysyłka towaru za pobraniem lub przy odbiorze osobistym), ewentualnie od przypisania płatności na nasz rachunek (płatność bezgotówkowa).

Towar, który nie jest na magazynie, wysyłamy w najszybszym możliwym terminie. O dokładnym terminie dostawy będziesz poinformowany.

Za dostarczenie towaru zgodnie z niniejszym regulaminem uważany jest moment, kiedy towar zostanie fizycznie dostarczony. Jeżeli bez przyczyny nie odbierzesz towaru, nie jest uważane to za niespełnienie naszego obowiązku ani za odstąpienie od umowy z twojej strony.

Do 14 dni od zawarcia umowy masz prawo do odstąpienia od umowy (patrz artykuł 5 niniejszego regulaminu). W tym czasie nie będzie dostarczony klucz aktywacyjny do produktów oprogramowania, o ile wyraźnie o to nie zażądasz na piśmie. Zażądać o dostarczenie klucza aktywacyjnego przed upływem okresu możliwości odstąpienia od umowy jest możliwe również poprzez oznaczenie odpowiedniego okienka podczas składania zamówienia.

W innych przypadkach zostanie klucz aktywacyjny dostarczony w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin możliwości odstąpienia od umowy.

4.4.      Jak postępować przy odbiorze towaru?

Przy odbiorze towaru sprawdź, że opakowanie towaru jest nienaruszone. Jeżeli stwierdzisz braki, bezzwłocznie poinformuj nas oraz przewoźnika. Jeżeli nie odbierzesz wysyłki z uszkodzonym opakowaniem, nie jest to uważane za nieodebranie towaru bez przyczyny.

W momencie odebrania towaru (lub w momencie, kiedy twym obowiązkiem było odebrać towar, ale niezgodnie z umową, tak nie uczyniłeś), przechodzi na ciebie odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie towaru.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

5.1.      Jak możesz odstąpić od umowy sprzedaży?

Od umowy sprzedaży możesz odstąpić w terminie 14 dni od momentu odebrania towaru; jeżeli dostawa rozdzielona jest na kilka części, od momentu odebrania ostatniej części dostawy. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy sprzedaży polecamy wysłać pod nasz adres korespondencyjny lub emailem. Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, możesz wykorzystać wzorowy formularz. O przyjęciu zawiadomienia bezzwłocznie cię poinformujemy.

Przy odstąpieniu od umowy nie trzeba podawać żadnych powodów.

5.2.      Jakie są następstwa odstąpienia od umowy?

Poprzez odstąpienie od umowy zostaje umowa od początku anulowana i jest rozpatrywana, jakby nigdy nie została zawarta.

Jeżeli razem z towarem otrzymałeś prezent, zostaje poprzez odstąpienie od umowy anulowana również umowa darowizny. Prezent wyślij z powrotem razem z zwracanym towarem.

5.3.      Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Zgodnie z § 1837 kodeksu cywilnego nie można odstąpić między innymi od umów na dostarczenie dźwiękowych lub obrazowych nagrań lub programów komputerowych, jeżeli zostało naruszone oryginalne opakowanie.

Od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest dostarczenie zawartości cyfrowej niedostarczanej na nośniku fizycznym, możesz odstąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o opracowaniu zamówienia z naszej strony. Klucz aktywacyjny będzie dostarczony dopiero po upływie 14 dziennego terminu. Należy jednak pamiętać, że jeżeli wyraźnie wyrazisz zgodę na dostarczenie towaru przed upływem terminu odstąpienia od umowy, stracisz prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniem § 1837 lit. l) kodeksu cywilnego.

5.4.      W jaki sposób zwrócisz nam towar?

Towar jesteś zobowiązany zwrócić w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy pod nasz adres korespondencyjny, do któregokolwiek sklepu lub pod adres siedziby firmy. Nie wysyłaj towaru za pobraniem. Towar wysłany za pobraniem nie jesteśmy zobowiązani odebrać.

Do zwracanego towaru polecamy dołączyć:

−    kopię dowodu dostawy oraz faktury, jeżeli takie dokumenty zostały wystawione, lub inny dowód udowadniający zakup towaru;

−    pisemne orzeczenie o odstąpieniu od umowy (na naszym formularzu lub inaczej) oraz wybrany sposób zwrotu pieniędzy (przelew na rachunek bankowy, osobiste odebranie gotówki, przekaz pocztowy lub inny sposób). W orzeczeniu podaj adres dostawy, telefon i email.

Jeżeli któryś z wyżej wymienionych dokumentów nie zostanie podany, nie może to zgodnie z prawem stanowić przeszkodę do pozytywnego rozpatrzenia twojego odstąpienie od umowy.

5.5.      Kiedy zwrócimy ci twoje pieniądze?

Wszystkie otrzymane pieniądze zwrócimy ci w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy. Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani zwrócić pieniądze wcześniej, niż zwrócisz nam towar lub udowodnisz, że towar został do nas wysłany.

Oprócz ceny sprzedaży masz prawo również na zwrot kosztów dostawy. Jeżeli jednak wybrałeś inny niż najtańszy nami oferowany sposób dostawy towaru, zwrócimy ci koszty dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru.

Pieniądze zwrócimy ci:

−    takim samym sposobem, jakim otrzymaliśmy je od ciebie lub

−    sposobem, jaki sam wybierzesz.

Oprócz wyżej wymienionych sposobów zawsze możemy zwrócić ci pieniądze poprzez wysłanie na twój rachunek bankowy lub rachunek, z którego dokonano przelew na opłacenie ceny sprzedaży (jeżeli do dziesięciu dni od odstąpienia od umowy nie podasz nam numeru konta). Zaakceptowaniem niniejszego regulaminu zgadzasz się z wysłaniem pieniędzy zgodnie z powyższym zdaniem pod warunkiem, że nie będziesz ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Koszty związane z wysłaniem zwracanego towaru pod nasz adres ponosisz ty i to również w wypadku, że towar nie można zwrócić ze względu na jego charakter standardową drogą pocztową.

5.6.      Co w wypadku, kiedy wracający towar jest uszkodzony?

Wysyłając towar, zapakuj go odpowiednim sposobem tak, aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jeżeli stwierdzimy, że zwracany towar jest uszkodzony, brudny lub częściowo zużyty, jesteś odpowiedzialny za takie obniżenie wartości towaru.

5.7.      Kiedy możemy odstąpić od umowy sprzedaży my?

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w niżej wymienionych sytuacjach:

−    z powodu usterki technicznej była na stronie internetowej podana jawnie błędna cena produktu (artykuł 2.5 niniejszego regulaminu);

−    towar z obiektywnych przyczyn (przede wszystkim dlatego, że towar nie jest już produkowany, dostawca przestał dostarczać do Czech itp.) nie można dostarczyć zgodnie z pierwotnymi postanowieniami;

−    realizacja zostanie obiektywnie niemożliwa lub niezgodna z prawem.

W wypadku nastąpienia niektórej z wyżej wymienionych sytuacji, bezzwłocznie poinformujemy cię o odstąpieniu od umowy z naszej strony. Odstąpienie skutkuje od momentu dostarczenia ci zawiadomienia o odstąpieniu.

Jeżeli już częściowo lub zupełnie opłaciłeś cenę sprzedaży, zwrócimy ci otrzymane pieniądze pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy, który nam podasz lub z którego zadałeś przelew. Pieniądze zwrócimy ci do pięciu dni od odstąpienie od umowy sprzedaży.

 1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

Twoje prawa z wadliwego wykonania kierują się ogólnymi normami prawnymi (przede wszystkim postanowieniami § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 oraz, jeżeli jesteś konsumentem, § 2158 do 2174 kodeksu cywilnego).

Prawa z wadliwego wykonania będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem reklamacyjnym. W celu szybszego i sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji zapoznaj się szczególnie z Regulaminem reklamacyjnym przed wysłaniem reklamacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.      Jakie uprawnienia mamy do wykonywania naszej działalności i przez kogo jesteśmy nadzorowani?

Do sprzedaży towaru jesteśmy uprawnieni na podstawie koncesji handlowej. Nasza działalność nie jest przedmiotem jakichkolwiek dalszych uprawnień.

Kontrolę działalności gospodarczej przeprowadza w ramach swej działalności odpowiedni urząd zajmujący się działalnością gospodarczą. Kontrolę przestrzegania przepisów prawnych dotyczących technicznych wymagań na produkty oraz bezpieczeństwo produktów przeprowadza Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Czeska Inspekcja Handlowa przeprowadza również kontrolę dotrzymywania przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Prawa konsumenckie pilnują również stowarzyszenia interesu oraz inne organy ochrony.

7.2.      Jak obsługujemy reklamacje lub skargi?

Ewentualne reklamacje obsługujemy pośrednictwem kontaktowego emailu. Możesz się również zwrócić do instytucji podanych w artykule 7.1. w stosunku do naszych klientów nie mamy żadnych kodeksów postępowania ani żadnych takich nie dotrzymujemy.

7.3.      Jakie masz prawa w wypadku sporu konsumenckiego?

Jeżeli jesteś konsumentem i powstanie pomiędzy nami jakiś spór wypływający z umowy, który nie uda nam się wspólnie rozwiązać, możesz zwrócić się z takim sporem na Czeską Inspekcję Handlową (adres: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; strony internetowe: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; kontakt elektroniczny: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) w celu pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. O takie prawo można ubiegać najpóźniej do 1 roku od dnia, kiedy u nas pierwszy raz ubiegałeś się o prawo będące podmiotem takiego sporu konsumenckiego.

Aby podać skargę dotyczącą produktów lub usług kupionych pośrednictwem naszego sklepu oraz przy wyszukiwaniu podmiotów umożliwiających inne rozwiązanie sporów można również skorzystać z online platformy wprowadzonej przez Komisję Europejską na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.4.      Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Należy pamiętać, że produkt, który ze względu na swój charakter utworu autorskiego (przede wszystkim software), chroniony jest prawem autorskim, jak również przeciw kopiowaniu i rozpowszechnianiu. Produkt nie będziesz zmieniać, nadużywać oraz nie będziesz dalej rozpowszechniać, kopiować czy realizować kroki mające za cel naruszyć ochronę prawną sprzedawanego towaru. Odpowiedzialność za szkody wynikające z takiego postępowania jest po twojej stronie.

Należy pamiętać, że towar, który ma charakter oprogramowania, można odczytywać tylko na niektórych urządzeniach technicznych z danym wyposażeniem softwarowym. Jeżeli nie posiadasz takie urządzenie, nie jesteśmy odpowiedzialni za ograniczone możliwości wykorzystania. Dane dotyczące działania zawartości cyfrowej, w tym technicznych środków ochronnych, a także danych dotyczących interakcji treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, które są nam znane, zawarte są w warunkach licencyjnych sprzedawanych produktów lub podane są na stronie internetowej.

Umowa zawarta jest pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (przede wszystkim sieci internetowej). Koszty używania środków porozumiewania się na odległość (przede wszystkim koszty połączenia sieci internetowej lub sieci telefonicznej) opłacasz w własnym zakresie. Te koszty nie różnią się od standardowych taryf.

O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową między nami odbywa się w formie pisemnej, konkretnie pocztą elektroniczną, listem poleconym lub poprzez osobiste dostarczenie pisma. My będziemy kontaktować cię pod adresem poczty elektronicznej podanej na zamówieniu lub w koncie użytkownika.

O sposobie zabezpieczenia zwrotu zużytych produktów, które są swym charakterem urządzeniami elektrycznymi, lampami lub świetlówkami, będziemy cię zgodne z czeską ustawą nr. 185/2001 Sb., O odpadach, z późniejszymi zmianami, informowali.

Jeżeli niektóre postanowienie niniejszego regulaminu jest nieważne, nieskuteczne lub bezużyteczne (lub stanie się takim), zostanie w jego miejsce zastosowane postanowienie będące swym charakterem najbliższe nieważnemu, nieskutecznemu lub bezużytecznemu postanowieniu. Nieważność, nieskuteczność lub bezużyteczność jednego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zmiany lub uzupełnienia umowy (włącznie regulaminu) możliwe są tylko formą pisemną. 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017

2. Zasady i warunki sprzedaży hurtowej

Niniejsze zasady i warunki sprzedaży hurtowej (dalej „regulamin“) dotyczą umów zawartych pośrednictwem sklepu internetowego Profi-DJ.pl znajdującego się na interfejsie strony internetowej www.profi-dj.cz (dalej „strona internetowa“) pomiędzy

naszą firmą

Profi-DJ s. r. o., z siedzibą A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice,

REGON: 02927195,

NIP: CZ02927195                                        

Wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Krajowy Sąd w Brnie wydział C, nr 82994

Adres dostawy: Profi-DJ s. r. o., z siedzibą A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice

Numer telefonu: +48 (32) 508 12 66

Email: sklep@profi-dj.pl

jako sprzedającym

oraz przedsiębiorcą lub osobą prawną

jako kupującym

(dalej razem również jako „strony umowy“).

 1. Postanowienia wstępne

1.1.      Regulamin określa i uściśla podstawowe prawa i obowiązki stron umowy przy zawarciu umowy sprzedaży lub innej w tym miejscu określonej umowy (dalej „umowa“) pośrednictwem strony internetowej.

1.2.      Postanowienia regulaminu są nierozdzielną częścią umowy. Postanowienia odstępujące od regulaminu mogą być uzgodnione w umowie. Odstępujące postanowienia mają w umowie pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez sprzedającego. Prawa i obowiązki stron umowy kierują się zawsze regulaminem obowiązującym w czasie, kiedy powstały. Prawa i obowiązki stron umowy kierują się dalej Regulaminem reklamacyjnym, Warunkami używania strony internetowej i dalej warunkami oraz przepisami podanymi na stronie internetowej przede wszystkim podczas zawarcia umowy. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawne, przede wszystkim ustawą nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (dalej „kodeks cywilny“).

1.3.      Niniejszy regulamin dotyczy kupujących – przedsiębiorców oraz osób prawnych. Umowy zawarte z konsumentem nie są objęte niniejszym regulaminem, ale ogólnymi zasadami i warunkami sprzedaży detalicznej.

1.4.      Prawo własności towaru nabywa kupujący po opłaceniu pełnej ceny zakupu, najwcześniej jednak w momencie przyjęcia towaru.

1.5.      Przez wysłanie zamówienia kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go.

 1. Zamówienie i zawarcie umowy

2.1.      Na stronie internetowej podany jest spis produktów włącznie z charakterystyką głównych cech poszczególnych pozycji. Cena podana przy każdym produkcie jest włącznie wszystkich podatków, ceł oraz innych opłat. Prezentacja produktów ma charakter informacyjny i nie chodzi o naszą propozycję na zawarcie umowy w rozumieniu § 1732 oddział 2 kodeksu cywilnego. Aby zawrzeć umowę, konieczne jest wysłanie zamówienia przez kupującego oraz następujące przyjęcie tego zamówienia przez sprzedającego.

2.2.      Kupujący składa zamówienie pośrednictwem strony internetowej, ewentualnie innym dopuszczalnym sposobem podanym na stronie internetowej lub zgodnie z porozumieniem stron umowy. Zamówienie musi zawsze zawierać dokładną nazwę zamawianego produktu (ewentualnie oznaczenie numeryczne produktu), ilość sztuk, wybrany sposób płatności oraz transportu oraz dane kontaktowe kupującego (imię i nazwisko albo nazwę firmy, REGON, adres dostawy, numer telefonu, adres email). Kupujący musi udowodnić, że jest przedsiębiorcom i to przez podanie ważnego numeru NIP do zamówienia.

2.3.      Sprzedający nie ma obowiązek potwierdzić otrzymane zamówienie. Niepotwierdzone zamówienie nie jest dla sprzedającego obowiązujące. Sprzedający upoważniony jest sprawdzić zamówienie, jeżeli ma wątpliwości dotyczące prawdziwości zamówienia. Niesprawdzone zamówienie może sprzedający odrzucić.

2.4.      Umowa zawarta jest w momencie dostarczenia kupującemu potwierdzenia zamówienia po stronie sprzedającego.

 1. Warunki dostawy

3.1.      Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar kupującemu w uzgodniony sposób, odpowiednio zapakowany i wyposażony w niezbędne dokumenty. O ile nie umówiono się inaczej, dokumenty dostarczane są w języku czeskim.

3.2.      Na podstawie umowy między stronami może sprzedający zapewnić kupującemu transport i ubezpieczenie towaru podczas transportu. Koszty transportu oraz ubezpieczenia zobowiązany jest płacić kupujący zgodnie z aktualną taryfą przewoźnika. Za dostarczenie towaru uważane jest przekazanie towaru pierwszemu przewoźnikowi. Poprzez dostarczenie towaru przechodzą na kupującego wszelkie ryzyka związane uszkodzeniem towaru.

3.3.      Przed odbiorem towaru kupujący zobowiązany jest sprawdzić, że opakowanie towaru jest nienaruszone i bezzwłocznie zgłosić przewoźnikowi ewentualne braki. Wady zostaną zapisane w protokole. Jeżeli protokół nie jest wypisany, kupujący traci prawo wypływające z uszkodzenia opakowania towaru.

3.4.      Bezzwłocznie po odebraniu towaru kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar, szczególnie ilość sztuk oraz kompletność. W przypadku niezgodności kupujący zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić sprzedającego, najpóźniej jednak w terminie do 2 dni roboczych od odebrania towaru. Stwierdzone wady kupujący zobowiązany jest zadokumentować należytym sposobem i taką dokumentację wysłać sprzedającemu razem ze zgłoszeniem wady.

3.5.      Nieodebranie towaru przez kupującego nie ma wpływu na prawo sprzedającego do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu.

 1. Warunki płatności

4.1.      Kupujący może opłacić cenę zakupu oprócz innych sposobów podanych na stronie internetowej lub indywidualnie ustawionych również niektórym z niżej wymienionych sposobów:

−        gotówką po wysłaniu towaru za pobraniem lub przy odbiorze osobistym;

−        bezgotówkowo przed dostarczeniem towaru lub odbiorem osobistym pośrednictwem systemu płatności PayPal lub bramki płatności PayU;

−        bezgotówkowo przed dostarczeniem towaru przelewem na rachunek bankowy sprzedającego na podstawie faktury proformy;

−        bezgotówkowo po dostarczeniu towaru przelewem na rachunek bankowy sprzedającego na podstawie dokumentu podatkowego (faktury) w terminie płatności podanym na fakturze;

Sprzedający ma prawo nie zezwolić na płatność za towar po dostarczeniu towaru. Taki sposób płatności jest zazwyczaj przeznaczony dla stałych klientów. Jeżeli nie ustalono inaczej, faktura załączona jest do towaru razem z dokumentem dostawy.

4.2.      Jeżeli towar opłacany jest gotówką, należy uiścić cenę przy odbiorze towaru. Jeżeli towar opłacany jest bezgotówkowo, należy uiścić cenę zakupu do pięciu dni od przyjęcia zamówienia, jeżeli strony umowy nie umówiły się inaczej. Obowiązek kupującego zapłacić cenę towaru spełniony jest w wypadku płatności bezgotówkowej w momencie zapisania odpowiedniej sumy na rachunek bankowy sprzedającego.

4.3.      Za niedotrzymanie terminu płatności zgodnie z niniejszym regulaminem może być kupujący obciążony odsetkami za zwłokę w wysokości 0,5% zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki. Prawo do odszkodowania sprzedającego, które przysługuje mu taką zwłoką kupującego, pozostaje nienaruszone.

4.4.      W przypadku zwłoki zapłaty ceny towaru przez kupującego, sprzedający ma również prawo do wstrzymania dalszych dostaw towaru do momentu opłacenia wszystkich zaległych należności kupującego.

4.5.      Płatność za towar możliwa jest w złotówkach (PLN).

 1. Odstąpienie od umowy

5.1.      Sprzedający ma prawo kiedykolwiek odstąpić od umowy do momentu odebrania towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci opłaconą cenę zakupu kupującemu w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy, który w tym celu poda mu kupujący lub rachunek, z którego dokonano zapłaty ceny zakupu (jeżeli kupujący nie poda sprzedającemu żadnego w terminie do 5 dni od odstąpienia).

5.2.      Sprzedający ma dalej prawo odstąpić od umowy, jeżeli kupujący spóźnia się z opłatą ceny zakupu dłużej niż 4 tygodnie. W takim przypadku sprzedający ma prawo do kary umownej w wysokości 50% ceny towaru.

5.3.      Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli sprzedający spóźnia się z dostawą towaru dłużej niż 4 tygodnie od ustalonego terminu dostawy.

5.4.      Kupujący nie ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli towar dostarczono prawidłowo, w terminie i bez wad.

5.5.      Odstąpienie od umowy musibyć mieć formę pisemną, a w przypadku umów zawartych drogą elektroniczną również elektroniczną. Odstąpienie od umowy ważne jest od momentu dostarczenia zawiadomienia o odstąpieniu drugiej stronie umowy.

5.6.      Jeżeli razem z towarem dostarczono prezent, zostaje poprzez odstąpienie od umowy przez którąkolwiek stronę anulowana również umowa darowizny.

 1. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

6.1.      Warunki zastosowania praw wynikających z wadliwego wykonania oraz gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem reklamacyjnym sprzedającego.

 1. Ochrona tajemnicy handlowej oraz polityki handlowej sprzedającego

7.1.      W celu zawarcie umowy oraz jej realizacji mogą kupującemu zostać przekazane informacje uznawane za poufne lub takie, których poufność wypływa z ich charakteru. Kupujący zobowiązuje się takie informacje przede wszystkim:

−      zachowywać jako poufne;

−      bez zgody sprzedającego nie udzielać innym osobom;

−      nie wykorzystać w innym celu niż w celu realizacji umowy;

−      nie wykorzystać w jakimkolwiek innym celu, który może zaszkodzić sprzedającemu.

7.2.      Kupujący dalej zobowiązuje się, że bez zgody sprzedającego nie będzie wykonywał kopii dokumentów otrzymanych od sprzedającego.

 1. Postanowienia końcowe

8.1.      Jeżeli relacje związane z używaniem strony internetowej lub relacje na podstawie umowy zawierają międzynarodowy (zagraniczny) aspekt, strony umowy uzgadniają, że związek regulowany jest prawem czeskim (z wyjątkiem zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów).

8.2.      Jeżeli niektóre postanowienie niniejszego regulaminu jest nieważne, nieskuteczne lub bezużyteczne lub stanie się takim, zostanie w jego miejsce zastosowane postanowienie będące swym charakterem najbliższe nieważnemu postanowieniu. Nieważność, nieskuteczność lub bezużyteczność jednego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zmiany czy uzupełnienia umowy lub regulaminu możliwe są tylko formą pisemną.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017

3. Regulamin reklamacyjny

Niniejszy Regulamin reklamacyjny reguluje sposób i warunki reklamacji wad towaru kupionego od naszej firmy pośrednictwem sklepu internetowego Profi-DJ.pl.

Firma

Profi-DJ s. r. o., z siedzibą A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice,

REGON: 02927195,

NIP: CZ02927195                                        

Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Krajowy Sąd w Brnie wydział C, nr 82994

Adres dostawy: Profi-DJ s. r. o., z siedzibą A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice

Numer telefonu: +48 (32) 508 12 66

Email: sklep@profi-dj.pl

 1. Za które wady towaru jesteśmy odpowiedzialni?

Z tytułu sprzedawcy jesteśmy odpowiedzialni za to, że towar przed odebraniem nie ma żadnych wad. To znaczy, że towar przed odebraniem przede wszystkim:

−    posiada cechy, na których umówiliśmy się, które podane są w charakterystyce lub które można oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz reklamę;

−    jest w właściwej ilości, rozmiarze lub wadze;

−    spełnia wymagania przepisów prawnych;

−    produkt przydatny jest do podanego celu lub do celu, do którego takie produkty zazwyczaj są używane;

−    za wadę towaru uważana jest również sytuacja, kiedy dostarczymy ci inny niż uzgodniony towar;

−    odpowiada jakości, która została pomiędzy nami uzgodniona, ewentualnie jakości, która dla danego typu towaru ustanowiona jest przez ważne i skuteczne przepisy prawne;

−    nie ma wad prawnych, tzn. towar nie obowiązuje prawo własności trzecich osób oraz jest on wyposażony w dokumenty i dowody niezbędne do prawidłowego korzystania z towaru.

Dalej jesteśmy odpowiedzialni za to, że wyżej wymienione wady nie pojawią się w okresie gwarancyjnym podanym w artykule 2.

Za wadę towaru nie można uważać różnorodność odcieni w rzeczywistości oraz na elektronicznych urządzenia wyświetlających. Jeżeli towar nie zgadza się z twoim oczekiwaniem, masz w przypadku, że jesteś konsumentem, prawo do odstąpienia od umowy do 14 dni od odebrania towaru, zgodnie z artykułem 5 Ogólnych zasad i warunków sprzedaży detalicznej.

Jeżeli jesteś konsumentem, a wada towaru pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od odebrania, towar uważany jest za wadliwy od momentu odebrania.

 1. Jaki jest okres gwarancyjny?

Konsumentom zapewniamy gwarancję jakości przez okres 36 miesięcy od odebrania towaru, jeżeli na stronach internetowych, w dokumentach załączonych do towaru lub reklamie nie jest podany dłuższy okres gwarancji.

Przedsiębiorcom zapewniamy gwarancję jakości przez okres 12 miesięcy od odebrania towaru, jeżeli na stronach internetowych, w dokumentach załączonych do towaru lub reklamie nie jest podany dłuższy okres gwarancji.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy towar zostanie wymieniony lub naprawiony, nowe produkty, ewentualnie wymienione elementy i części zamienne nie podlegają nowej gwarancji. Okres gwarancyjny przedłużony jest w takim wypadku o okres, w którym nie mogłeś towar z powodu wady używać, tzn. przede wszystkim o okres, kiedy towar był w naprawie.

 1. Jakie masz prawa w przypadku wadliwego wykonania?

Twoje prawa w przypadku wadliwego wykonania stosowane są zgodnie z kodeksem cywilnym, przede wszystkim § 2099 do 2117 oraz § 2165 do 2174.

 1. W przypadku, że wada towaru istniała lub uważana jest za istniejącą już podczas odebrania towaru, obowiązują niżej podane prawa dotyczące wadliwego wykonania:

Jeżeli wada towaru stanowi poważne naruszenie umowy, obowiązują niżej podane prawa dotyczące wadliwego wykonania:

a)     usunięcie wady przez dostarczenie nowego produktu bez wady lub dostarczenie brakującego produktu;

b)     usunięcie wady przez naprawę produktu;

c)     odpowiednia zniżka z ceny zakupu; lub

d)     odstąpienie od umowy.

W przypadku istotnego naruszenia umowy i złożenia zawiadomienia o wadzie, bezzwłocznie skontaktuj się z nami w celu podania informacji o tym, jakie prawa dotyczące wadliwego wykonania wybrałeś. Należy pamiętać, że jeśli tego nie zrobisz, będą przysługiwać ci wyłącznie prawa przysługujące ci przy nieistotnym naruszeniu umowy. Dokonany wybór można zmienić tylko w porozumieniu z nami.

Jeżeli w rozsądnym czasie nie zostanie wada towaru usunięta, można zażądać o odpowiednią zniżkę z ceny zakupu zamiast usunięcia wady lub odstąpić od umowy.

Jeżeli wada towaru uznana jest za nieistotne naruszenie umowy, możesz zażądać o:

a)     usunięcie wady; lub

b)     odpowiednią zniżkę z ceny zakupu.

W przypadku, że wada towaru nie zostanie usunięta w terminie lub usunięcie wady zostanie odrzucone, możesz zażądać o zniżkę z ceny zakupu albo możesz odstąpić od umowy. Dokonany wybór można zmienić tylko w porozumieniu z nami.

Należy pamiętać, że dopóki nie wykorzystasz prawo na zniżkę z ceny zakupu lub nie odstąpisz od umowy, jesteśmy uprawnieni do dostarczania brakującego towaru lub usunięcia wady prawnej (przede wszystkim do dostarczania brakujących dokumentów).

Wymianę towaru albo odstąpienie od umowy nie można żądać w przypadku, że nie można zwrócić rzeczy w takim stanie, w jakim została odebrana. To nie jest przypadek, kiedy:

a)     stan rzeczy został zmieniony w wyniku przeglądu w celu stwierdzenia wady rzeczy;

b)     użyłeś produkt jeszcze przed stwierdzeniem wady;

c)     powodem niemożliwości zwrócenia rzeczy w takim samym stanie nie była twoja działalność bądź zaniedbanie; lub

d)     sprzedałeś rzecz jeszcze zanim doszło do stwierdzenia wady, zużyłeś ją lub zmieniłeś rzecz podczas standardowego użytkowania; jeżeli nastąpiło to tylko częściowo, zwrócisz nam, co jeszcze można zwrócić i oddasz kompensację do wysokości, do której miałeś korzyść z używania rzeczy.

 1. Jeżeli wada towaru pojawi się w okresie gwarancji zgodnie z artykułem 2, obowiązują niżej podane prawa dotyczące wadliwego wykonania:

a)     prawo do wymiany towaru masz w przypadku, że:

−        produkt w okresie gwarancyjnym przestanie mieć którąkolwiek z cech wymienionych w artykule 1 regulaminu reklamacyjnego i nie jest to w związku z charakterem wad nieadekwatne;

−        wadę nie można usunąć;

−        produkt nie można odpowiednio używać z powodu powtórnego wystąpienia wady po naprawie; lub

−        na produkcie pojawi się większa ilość wad.

Wymiany towaru nie można się domagać w przypadku, że sama wymiana byłaby nieproporcjonalna do charakteru wad. W takim przypadku obowiązuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Prawa do wymiany towaru nie można się domagać ani w przypadkach, kiedy wada dotyczy tylko części (części zamiennych) towaru.

Towar sprzedawany po niższej cenie nie można wymienić. Zamiast tego można domagać się odpowiedniej zniżki.

b)     prawo do wymiany wadliwej części towaru masz w przypadku, że:

−        wadliwa jest tylko część (część zmienna) produktu;

−        wadę nie można usunąć;

−        produkt nie można właściwie używać z powodu powtarzającej się wady po naprawie; lub

−        na produkcie pojawi się większa ilość wad.

c)     prawo do odpowiedniej zniżki z ceny zakupu masz w przypadku, że:

−        nie wykorzystasz prawa do odstąpienie od umowy, wymiany wadliwego towaru lub części towaru lub naprawy towaru;

−        nie jesteśmy w stanie naprawić towar lub wymienić czy naprawić jego część (na przykład towar już się nie produkuje);

−        nie podejmiemy działań naprawczych w odpowiednim terminie lub w przypadkach, kiedy realizacja naprawy spowodowałaby ci poważne trudności; lub

−        produkt ma wadę, z której jesteśmy zobowiązani i chodzi o rzecz sprzedawaną po niższej cenie.

d)     prawo do odstąpienia od umowy masz w przypadku, że:

−        wadę nie można usunąć;

−        produkt nie można właściwie używać z powodu powtórnego pojawienia się wady po naprawie;

−        na produkcie pojawi się większa ilość wad;

−        nie jesteśmy w stanie naprawić towar lub wymienić czy naprawić jego część (na przykład towar już się nie produkuje); lub

−        nie jesteśmy w stanie wymienić wadliwy produkt lub jego część za produkt bez wady.

 1. Kiedy nie można domagać się prawa dotyczącego wadliwego wykonania?

Prawo dotyczące wadliwego wykonania nie przysługuje ci, jeżeli:

−    wiedziałeś o wadzie przed odebraniem produktu;

−    sam spowodowałeś wadę; lub

−    skończył się okres gwarancji.

Gwarancja oraz roszczenia wynikające z odpowiedzialności za wady dalej nie dotyczą:

−    zużycia towaru spowodowanego jego powszechnym używaniem(za zużycie spowodowane używaniem uważane jest również zmniejszenie pojemności baterii i akumulatorów);

−    produktów sprzedawanych po niższej cenie – tylko ze względu na wadę, z powodu której obniżono cenę; lub

−    jeżeli wynika to z charakteru produktu.

 1. Jak zgłosić roszczenie reklamacyjne?

Reklamację u nas (lub osoby, która podana jest na potwierdzeniu praw nienależytego wykonania – karcie gwarancyjnej jako osoba kompetentna do naprawy) należy stosować bezzwłocznie po stwierdzeniu wady. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów przyjmujemy reklamacje:

−    w naszym sklepie;

−    w naszej siedzibie;

−    w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej;

−    u osoby, która podana jest na potwierdzeniu praw nienależytego wykonania – karcie gwarancyjnej jako osoba kompetentna do naprawy.

W celu jak najszybszego załatwienia reklamacji, polecamy skorzystać z naszego sklepu / osoby odpowiedzialnej za naprawę.

Polecany sposób postępowania reklamacyjnego:

−    w celu szybszego załatwienia reklamacji możesz nas z góry poinformować telefonicznie, emailem lub na piśmie (jeżeli to możliwe, prosimy o tłumaczenie w j. angielskim);

−    równocześnie stosowne jest poinformować nas o wybranym prawie wynikającym z wadliwego wykonania, czyli czy wymagasz zgodnie z niniejszym regulaminem reklamacyjnym naprawę produktu, wymianę towaru lub jego części, odstąpienie od umowy, zniżkę z ceny zakupu, ewentualnie inne prawa zgodne z niniejszym regulaminem reklamacyjnymoraz kodeksem cywilnym;

−    reklamowany towar powinieneś nam dostarczyć (w inny sposób niż za pobraniem), przy czym polecamy wysyłany towar zapakować do odpowiedniego opakowania, aby nie doszło do uszkodzenia, bądź zniszczenia towaru;

−    w celu usprawnienia postępowanie polecamy załączyć do wysyłanego towaru dokument potwierdzający zakup towaru lub dokument podatkowy – fakturę, jeżeli była wystawiona lub inny dokument potwierdzający zakup towaru, razem z charakterystyką wady oraz wnioskiem dotyczącym sposobu rozpatrywania reklamacji.

Jeżeli któryś z wyżej wymienionych kroków nie zostanie spełniony lub któryś z dokumentów nie zostanie podany, nie może to zgodnie z prawem stanowić przeszkodę do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Momentem roszczenia reklamacyjnego jest moment oznajmienia nam wady oraz zastosowania prawa do odpowiedzialności za wady sprzedanego towaru.

O dostarczonej reklamacji decydujemy od zaraz, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego terminu nie liczy się czas odpowiedni zgodnie z typem produktu lub usługi należny do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja włącznie z usunięciem wady będzie załatwiona w terminie do 30 dni od dnia podania roszczenia reklamacyjnego, jeżeli nie zostanie uzgodniony dłuższy termin.

W przypadku zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego w trzecim roku po zakupie towaru, zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu reklamacji na to, co jest niezbędne do jego rozliczenia.

Przy złożeniu roszczenia reklamacyjnego dostarczymy ci potwierdzenie o tym, kiedy złożyłeś roszczenie, co jest przedmiotem reklamacji i jaki sposób załatwienia reklamacji preferujesz; i dalej (po rozpatrzeniu reklamacji) wydamy ci potwierdzenie z datą i sposobem załatwienia reklamacji, włącznie z potwierdzeniem o wykonaniu naprawy oraz czasie trwania naprawy, ewentualnie pisemne uzasadnienie odrzucenia roszczenia reklamacyjnego.

Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego masz prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków związanych z roszczeniem reklamacyjnym. Należy pamiętać, że prawo do pokrycia takich wydatków musisz wymagać w terminie do jednego miesiąca od upłynięcia terminu, w którym należy upominać się o wadę.

 1. Co nastąpi w przypadku, że nie odbierzesz towaru?

Jeżeli z powodów leżących po twojej stronie należy towar po rozpatrzeniu reklamacji dostarczać powtórnie lub innym niż umówionym sposobem, jesteś zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z taką dostawą.

W przypadku nieodebrania towaru bez powodu, jesteśmy zobowiązani wymagać zwrócenie kosztów związanych z dostawą i magazynowaniem towaru, jak również innych kosztów powstałych z powodu nieodebrania towaru. Wyżej wymienione koszty nie przekroczą cenę 2 PLN za każdy dzień magazynowania. Koszty magazynowania mogą osiągnąć maksymalną łączną kwotę 100 PLN lub kwotę ceny zakupu, jeżeli jest ona niższa niż 100 PLN. 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017

4. Warunki używania strony internetowej

Znajdujesz się w interfejsie strony internetowej www.profi-dj.pl (dalej „strona internetowa“), obsługiwanej przez naszą firmę

Profi-DJ s. r. o., z siedzibą A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice,

REGON: 02927195,

NIP: CZ02927195                                        

Wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Krajowy Sąd w Brnie wydział C, nr 82994

Adres dostawy: Profi-DJ s. r. o., z siedzibą A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice

Numer telefonu: +48 (32) 508 12 66

Email: sklep@profi-dj.pl

Należy pamiętać, że jesteś zobowiązany dotrzymywać niżej wymienione reguły definiujące i określające warunki korzystania z wszystkich funkcjonalnych części strony internetowej, bez względu na to, czy pośrednictwem strony internetowej kupujesz, rejestrujesz się na niej lub tylko ją odwiedzasz.

 1. Rejestracja na stronie internetowej

Na stronie internetowej można rejestrować się pośrednictwem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej. Do formularza rejestracyjnego należy dopełnić wymagane dane, przede wszystkim imię, nazwisko oraz email kontaktowy. W wyniku rejestracji utworzone jest konto użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do konta użytkownika potrzebny jest login oraz hasło. Dane dostępowe do konta użytkownika trzymaj w tajemnicy. Nie jesteśmy odpowiedzialni za ewentualne nadużycie konta użytkownika przez trzecią osobę.

Dane podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i zupełne. Konto rejestrowane na podstawie nieprawdziwych lub niezupełnych danych, może zostać usunięte bez kompensacji.

W przypadku zmiany danych użytkownika polecamy bezzwłocznie przeprowadzić korektę danych w koncie użytkownika.

Pośrednictwem konta użytkownika możesz przede wszystkim zamawiać towar, śledzić zamówienia oraz zarządzać kontem użytkownika. Inne funkcje konta użytkownika podane są zawsze na stronie internetowej.

Należy pamiętać, że mamy prawo usunąć twoje konto użytkownika bez kompensacji, jeżeli pośrednictwem twojego konta naruszane są dobre obyczaje, obowiązujące przepisy prawne lub niniejsze warunki użytkowania. 

 1. Polityka prywatności

Poprzez wypełnienie zamówienia lub podczas rejestracji na stronie internetowej udzielasz nam niektóre dane osobowe. Korzystanie ze strony internetowej prowadzi do nabywania przechowywania i przetwarzania innych danych, do których mamy dostęp. Przez podanie danych osobowych oraz używanie strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w następującym zakresie i w podanym celu, do czasu wyrażenia niezgody z takim przetwarzaniem.

Polityka prywatności jest dla nas bardzo istotna. Dlatego podczas przetwarzania danych osobowych postępujemy zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, szczególnie z ustawą nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (dalej „UODO“).

Naše společnost, Profi-DJ s.r.o., postupuje dle zásad zpracování osobních údajů viz Ochrana osobních údajů.

2.1.      Czym są dane osobowe i inne dane?

Dane osobowe to takie dane, które dobrowolnie podajesz podczas wypełniania zamówienia lub rejestracji. Za dane osobowe uważane są wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą zidentyfikować konkretną osobę. Danymi osobowymi są w szczególności, ale nie wyłącznie, imię i nazwisko, data urodzenia, adres email oraz adres miejsca zamieszkania lub numer telefonu.

Inne dane, które pozyskiwane są automatycznie w związku z korzystaniem z strony internetowej, są np. adres IP, typ przeglądarki, urządzenie i system operacyjny, czas oraz liczba odwiedzin strony internetowej, informacje uzyskane pośrednictwem plików cookies i inne podobne informacje. Należy pamiętać, że wymienione dane dodatkowe możemy uzyskać bez twojej rejestracji i bez względu na to, czy na stronie internetowej robisz lub nie robisz zakupy.

2.2.      Jak wykorzystujemy dane osobowe i inne dane?

Poprzez dane osobowe i inne dane umożliwiamy ci dostęp do konta oraz ułatwiamy ci korzystanie z strony internetowej.

Dane wykorzystujemy również do komunikacji w sprawie administracji twojego konta oraz wsparcia dla użytkowników. Dane mogą być wykorzystane w celu poprawienia naszych usług, włącznie z wykorzystaniem analizy zachowania użytkowników strony internetowej.

Dane mogą być wykorzystane w celach handlowych i marketingowych, tzn. w celu prowadzenia bazy danych użytkowników strony internetowej oraz w celu oferowania towaru i usług na czas nieokreślony. Poprzez wysłanie zamówienia lub rejestrację wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pośrednictwem jakichkolwiek środków elektronicznych.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i poczty elektronicznej w celu marketingu bezpośredniego może być wycofana w każdym czasie poprzez wysłanie emailu pod nasz kontaktowy adres email.

2.3.      Jak zarządzamy i przetwarzamy twoje dane osobowe?

Zarządzamy danymi osobowymi na podstawie UODO i jesteśmy wpisani do ewidencji czeskiego Biura Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů) pod numerem rejestracyjnym 00069695.

W celu przetwarzania danych osobowych i innych danych możemy ustanowić trzecią osobę.

Uzyskane dane osobowe i inne dane są w pełni chronione przed nadużyciem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej lub w formie druku sposobem nieautomatycznym.

2.4.      Do kogo przekazujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie przekazujemy żadnej innej osobie z wyjątek zewnętrznych przewoźników oraz a osób uczestniczące w dostarczeniu towaru. Tym osobom przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, który niezbędny jest, aby dostarczyć towar.

Twój adres email może zostać przekazany spółce Heureka Shopping s.r.o. w celu wysłania kwestionariusza oceny w ramach usługi „Zweryfikowane przez klientów.” Taki kwestionariusz zostanie wysłany pod twój adres email po dokonaniu zakupu w terminach określonych spółką Heureka Shopping s.r.o. i można w nim ocenić jakość naszych usług i produktów. Z przekazaniem twoich danych osobowych w zakresie i rozumieniu niniejszego akapitu wyrażasz wyraźną zgodę.

2.5.      Jakie są twoje prawa w związku z danymi osobowymi?

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do informacji na temat ich przetwarzania (informacje o celu przetwarzania danych, informacje na temat źródeł tych danych oraz informacje o odbiorcy). Informacje te zostaną bezzwłocznie dostarczone na żądanie użytkownika. Użytkownik ma również prawo do korekty danych osobowych oraz dalsze prawa do takich danych.

Na podstawie pisemnego orzeczenia usuniemy twoje dane osobowe z bazy danych.

Jeżeli uważasz, że my albo osoba przetwarzająca dane osobowe przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodne z prawem, możesz:

−    poprosić nas lub osobę przetwarzającą dane o wyjaśnienie;

−    poprosić nas lub osobę przetwarzającą dane o usunięcie zaistniałej sytuacji. W szczególności może rozchodzić się o blokowanie, korektę, uzupełnienie lub usunięcie danych osobowych.

W celu ochrony danych osobowych użytkownika jesteśmy w pełni do dyspozycji. Jeżeli pomimo tego nie będziesz zadowolony, masz prawo zwrócić się do odpowiednich organów, w szczególności do Biura Ochrony Danych Osobowych. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawo zwrócenia się bezpośrednio do Biura Ochrony Danych Osobowych.

Za udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych możemy wymagać pokrycie odpowiednej sumy nieprzekraczającej koszty niezbędne na udzielenie informacji.

Ochroną danych osobowych opiekuje się Biuro Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz).

Nasza firma oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych mają siedzibę w Republice Czeskiej.

 1. Usługi firmy google oraz pliki cookies

Strona internetowa korzysta z plików „cookies“. Strona internetowa korzysta również z usługi Google Analytics, ewentualnie z innych usług oferowanych firmą Google, Inc. (dalej „Google“). Pliki cookies wykorzystywane są również w ramach korzystania z niniejszej usługi.

3.1.      Co są cookies i jak wyrazisz zgodę z ich wykorzystaniem?

Cookies to pliki tekstowe zapisywane do komputera lub innego urządzenia elektronicznego każdej osoby odwiedzającej stronę internetową. Cookies pozwalają na analizę sposobów korzystania z strony internetowej.

Przez potwierdzenia znajdujące się na stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, jak również przetwarzanie twoich danych przez firmę Google i nas. Dane przetwarzane będą sposobem oraz w celu szczególnie opisanym na stronie internetowej.

3.2.      Czy możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies w swoim komputerze?

Korzystanie z plików cookies można zablokować poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać, że jeżeli nie umożliwisz używanie plików cookies, nie jest wykluczone, że nie będzie ci w pełni umożliwione korzystanie z funkcji strony internetowej.

3.3.      Jak Google wykorzystuje pozyskane dane?

Jeżeli interesuje cię, jak Google wykorzystuje dane, które od nas zyskuje, kliknij na następujący link: Jak Google wykorzystuje dane, podczas korzystania z strony internetowej lub aplikacji naszych partnerów.

 1. Ochrona praw autorskich

Zawartość strony internetowej (teksty, zdjęcia, obrazki, logo i inne), w tym oprogramowanie strony internetowej oraz niniejszego regulaminu, chroniona jest przez nasze prawo autorskie i może być chroniona innymi prawami innych osób. Zawartość nie możesz zmieniać, kopiować, powielać, rozpowszechniać ani używać w jakimkolwiek celu bez naszej zgody i zgody właściciela praw autorskich. Szczególnie zabronione jest darmowe lub opłacane udostępnianie zdjęć i tekstów znajdujących się na stronie internetowej.

Nazwy oraz oznaczenie produktów, towaru, usług firm i spółek mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. 

4.1.      Jakie będą następstwa w przypadku naruszenia praw autorskich?

W przypadku naruszenia wyżej wymienionego zakazu będziemy postępować zgodnie z czeską ustawą nr 121/2000 Sb., ustawa o prawach autorskich, z zmianami.

Nasza firma z tytułu właściciela praw autorskich ma szczególnie prawo domagać się pełnego dotrzymywania naszych prawa autorskich i domagać się usunięcia nieautoryzowanych kopii chronionej zawartości.

Mamy również prawo do żądania odpowiedniego odszkodowania za wyrządzone szkody.

 1. Inne relacje związane z wykorzystaniem strony internetowej

5.1.      Należy pamiętać, że klikając na niektóre linki na stronie internetowej, możesz zostać przekierowany do strony internetowej osób trzecich.

5.2.      Nie jesteśmy odpowiedzialni za błędy, które powstały w wyniku interwencji trzecich osób do działania strony internetowej lub w wyniku używania strony internetowej niezgodnie z przeznaczeniem. Podczas korzystania ze strony internetowej zabronione jest używanie mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych operacji mogących mieć negatywny wpływ na działanie strony internetowej, tzn. przede wszystkim zakłócić działanie systemu lub w sposób nieuzasadniony obciążanie systemu. Zabronione jest również prowadzenie działalności, która mogłaby tobie lub trzecim osobom umożliwić bezprawne naruszanie lub używanie oprogramowania czy innych części, z których składa się strona internetowa oraz użytkowanie strony internetowej lub jej części, bądź software sposobem będącym niezgodnym z jego funkcją lub przeznaczeniem.

5.3.      Nie możemy zagwarantować nieprzerwany dostęp do strony internetowej ani bezpieczność strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku realizacji dostępu i użytkowania strony internetowej, włącznie ewentualnej szkody powstałej podczas zapisywania danych udostępnionych na stronie internetowej, szkody spowodowanej przerwaniem czynności, usterką strony internetowej, wirusami komputerowymi, szkody w wyniku utraty danych, zysku lub nieautoryzowanego dostępu i transferu danych.

5.4.      Jeżeli podczas używania strony internetowej będziesz postępować niezgodnie z prawem lub etyką, mamy prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia ci dostępu do strony internetowej bez jakiejkolwiek rekompensaty. W takim przypadku jesteś zobowiązany do uiszczenia pełnej straty powstałej w wyniku działań wymienionych w niniejszym akapicie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017